Die dae van groot waarde heg aan blote IK (intelligensiekwosiënt) is lank reeds verby. Al hoe meer aandag word deesdae aan emosionele intelligensie (EI) en die studie daarvan geskenk. Die identifisering van verskillende emosionele intelligensieeienskappe raak al hoe meer belangrik in die werkplek en baie moeite word gedoen om die aandag daarop te vestig.

Laai Volle Artikel AF