Jy het nie ’n graad nodig om ’n leier – of ’n man – te wees nie. Dit mag miskien na ’n algemene opskrif of stelling klink, wat sommige as suur druiwe of jaloesie kan interpreteer. Inderwaarheid is dit ’n uitlating van een van die grootste, indien nie dié grootste staatsmanne wat Suid-Afrika en die wêreld nog gesien het nie, naamlik Nelson Mandela. “Mandela het hierdie wyse woorde kwytgeraak in ’n onderhoud met die skrywer Richard Strengel. Na jare se navorsing is dit lank reeds duidelik dat dit een van die moeilikste dinge is om mense te lei en bestuur. Om die funksionele en tegniese komponente van ’n werk te bestuur, is relatief eenvoudig en formele opleiding sal die prosesse makliker maak. Maar om ’n doeltreffende leier en man te wees, is baie moeiliker en geen graad kan jou daarvoor toerus nie,” sê Jianele Gabriel van Workwise Corporate Solutions. “Ons het deur die jare op formele opleiding, grade en verdere grade gefokus om vaardigheidstekorte in ons land aan te spreek.

Laai volle artiekel af