Die lewe is vir die meeste van ons maar ’n roetinebesigheid. Dit is opstaan in die oggend, regmaak vir skool, kollege of werk, ry daarheen, doen die dag se verwagte take, en dan terug huis toe. Binne hierdie vasgestelde dagtake, het jy dalk talle gewoontes wat jy vir jouself geskep het om jou in staat te stel om deur die dag te kom. Nie noodwendig sleurtake nie, maar handelinge wat jy ontwerp om die lewe vir jou in te rig, sodat jy dit maklik kan hanteer. Maar binne hierdie handelinge of optredes het jy waarskynlik gewoontes ontwikkel wat jou van ander onderskei – soms onbewustelik en in ander gevalle dingetjies wat jy aangeleer het om daardie inrig van jou lewe makliker te maak. Mark Twain, die bekende skrywer van toeka se dae, het een van sy beroemde uitsprake oor gewoontes gemaak, toe hy per geleentheid gesê het: “Om op te hou rook is maklik, ek het dit al duisende kere gedoen.” Daar is baie van ons wat hiermee kan saamstem en weet hoe dit voel om die een of ander “sondetjie” te hê, ’n gewoonte wat skadelik vir jouself is of wat dalk ander rondom jou grensloos irriteer. “Bestuurders wil dikwels hul hare uit hul koppe trek as dit kom by werknemers wat nie hul slegte of ou gewoontes kan verander nie. Dit sou lekker gewees het as ons maar net een keer vir iemand sê om te verander en dan is dit so,” som Reinhard Moors van Outerbox Thinking daardie gevoel op.

Laai volle artiekel af