MEDIA 24: Talent – SO BAIE KEUSES, SO MIN TYD . . . Is besluitneming net vir die baas?

Ons word elke dag gekon-fronteer met besluite. Soos die Engelse slag-spreuk lui: “Life is about choi-ce”, en ons kry elke dag feitlik die hele dag te doen met keuses. Daar is soveel eenvoudige of normale dinge waaroor ons moet besluit, dat as jy eers daar-aan begin dink, jy gaan wonder of dit die regte besluit was . . . Daar ...

Continue Reading